Prawo Nowych Technologii

naruszenie praw autorskich

Viewing posts tagged naruszenie praw autorskich

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich według „taryfikatora” nie wyklucza zadośćuczynienia

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich może zostać w polskim systemie prawnym wyliczone na dwa różne sposoby – na zasadach ogólnych lub na zasadzie wyliczenia trzykrotności (właściwie: dwukrotności) stosownego wynagrodzenia. Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa w Polsce wydawałoby się, że jest to dość oczywiste. Ale teraz na poparcie tej tezy mamy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Read More