All Posts Under PAP

Czy i jak treści Polskiej Agencji Prasowej (PAP) można wykorzystywać na własnej stronie?

Jako agencja państwowa, Polska Agencja Prasowa w sposobie swojego funkcjonowania różni się od innych popularnych instytucji prasowych funkcjonujących w naszym kraju. To z kolei czyni…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2006 r. (VI ACa 264/2006)

Informacje Polskiej Agencji Prasowej – mającej charakter publicznej agencji prasowej należy traktować jako przekazy obiektywne i w pełni wiarygodne nienakładające na pozwanego obowiązku weryfikacji prawdziwości…

Czytaj więcej

Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej z dnia 31 lipca 1997 r.

Art. 1. 1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy. 2.…

Czytaj więcej