Prawo Nowych Technologii

wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich

Viewing posts tagged wysokość odszkodowania za naruszenie praw autorskich

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich według „taryfikatora” nie wyklucza zadośćuczynienia

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich może zostać w polskim systemie prawnym wyliczone na dwa różne sposoby – na zasadach ogólnych lub na zasadzie wyliczenia trzykrotności (właściwie: dwukrotności) stosownego wynagrodzenia. Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa w Polsce wydawałoby się, że jest to dość oczywiste. Ale teraz na poparcie tej tezy mamy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Read More