Prawo cywilne

Autorskie omówienie najważniejszych konstrukcji prawa cywilnego i najnowszych zmian w kodeksie cywilnym i powiązanych z nim ustawach