Prawo europejskie

Europejskie prawo autorskie, a także omówienie innych zagadnień związanych z implementacją dyrektyw czy wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie prawa nowych technologii