Prawo własnosci przemysłowej

Prawne aspekty własności przemysłowej, zbiór opinii i analiz na temat funkcjonowania w przestrzeni publicznej patentów i znaków towarowych