All Posts Under autoryzacja

Komu przysługują prawa autorskie do wywiadu?

Zacząłem zastanawiać się komu przysługują prawa autorskie do wywiadu, w którym przecież uczestniczą zazwyczaj przynajmniej dwie osoby. Zagadnienie to może budzić szereg wątpliwości na gruncie prawa…

Czytaj więcej

Nowe przepisy o autoryzacji jeszcze nie gotowe, a już są przestarzałe?

W 2014 roku doczekamy się – być może – kolejnej nowelizacji prawa prasowego, tym razem w materii autoryzacji i budzącej odwieczne wątpliwości rejestracji stron internetowych.

Czytaj więcej