czy operator ma obowiązek wydania telefonu zastępczego