All Posts Under Dyrektywa 2012/28/EU

Prawo: Abandonware nie istnieje

Abandonware – pojęcie na gruncie prawa niemal tak samo legendarne i wypaczone przez internautów jak mityczne „empetrójki”, które na dysku legalnie można przechowywać jedynie przez…

Czytaj więcej