Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r. (I CSK 33/10)