Prawo autorskie w szkole – o czym powinien pamiętać nauczyciel?