Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dn. 27 lipca 2002 r.