Reklamacja a brak paragonu i paragony w mobilnych aplikacjach