Czy Neymar jest znakiem towarowym? Wizerunek piłkarza a prawo