UE rozprawi się z płatnymi “darmowymi aplikacjami”