Projekt strony internetowej podlega ochronie prawa autorskiego