All Posts Under strona internetowa a prawo

Projekt strony internetowej podlega ochronie prawa autorskiego

Ochronie prawnej podlegają artykuły czy zdjęcia opublikowane na stronie internetowej, co jednak z samą stroną internetową, jej kodem oraz projektem graficznym?  Nie ma wątpliwości co…

Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. (C‑393/09)

1)      Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r. (I ACa 1145/06)

1. Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się w definicji utworu, o jakim…

Czytaj więcej