All Posts Under usedsoft

Odsprzedawanie gier na Steam? Valve z tym walczy i wygrywa

Głośna sprawa Oracle vs UsedSoft odbiła się szerokim echem w Europie latem 2012 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że odsprzedaż raz zakupionego oprogramowania…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z 3 lipca 2012 r w sprawie C‑128/11 (UsedSoft vs Oracle)

1)      Wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy dokonywać w taki sposób, iż prawo do rozpowszechniania kopii…

Czytaj więcej