Za przejęciem WhatsApp przez Facebooka nie stały nowe patenty