Wyrok i uzasadnienie w sprawie “Fryzjer vs ZAiKS” (l C 2418/13)