TechLaw.pl – prawo nowych technologii

Prawo to jedna z form definiowania świata, w którym żyjemy. Na przestrzeni ostatnich 20 lat byliśmy świadkami rewolucji technologicznej, a w związku z tym, także obyczajowej. W wyniku zachodzących zmian, rozwoju internetu, komputeryzacji i świata mediów, dziedziny prawa zarezerwowane dla działalności profesjonalnej, niegdyś niezwykle egzotycznej, zaczynają powoli wkraczać w naszą codzienność.

Te dziedziny określane są często mianem Prawa Nowych Technologii.

Dziś każdy z nas bywa autorem, dziennikarzem, dwa kliknięcia myszki oddzielają od statusu reklamodawcy, prawo cywilne reguluje lwią część handlu i interakcji w internecie, a decyzje i działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej mogą z dnia na dzień zmieniać zasobność naszego portfela. O naruszenie naszych praw lub dóbr osobistych jest łatwo, ale i równie łatwo – nieświadomi – możemy dokonać naruszenia cudzych praw. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę skalę dezinformacji i mitów na temat prawa rozpowszechnianych lawinowo po polskiej sieci.

Celem TechLaw.pl jest pisać o rzeczach ważnych z punktu widzenia najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, komentować jego zmiany, wyjaśniać nieścisłości, zwracać uwagę na kwestie nieuregulowane, czyniąc to zarazem w przystępny dla Czytelnika sposób, tak by połączyć dwa światy – zawodowych praktyków prawa i coraz liczniejszego grona jego adresatów.

Zapraszam do lektury, komentarzy i śledzenia aktywności w serwisach społecznościowych!

Jakub Kralka