Po 50 latach – oficjalna jednolita wersja Kodeksu cywilnego

fot. Abhi Sharma

Przewijaj

W Dzienniku Ustaw z dnia 23.01.2014 r. znalazło się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny.

Oznacza to, że najważniejsza z punktu widzenia prawa cywilnego ustawa doczekała się oficjalnego ujednolicenia po raz pierwszy w swojej historii. Obecny kodeks funkcjonuje od 50 lat, a więc od 1964 roku. W swoim obecnym kształcie jest jednym z kluczowych aktów prawnych z punktu widzenia zagadnień prawa nowych technologii.

Dokument w formacie PDF można pobierać ze strony internetowej Dzienika Ustaw RP.

Spieszmy się czytać jednolitą wersję kodeksu cywilnego, tak szybko jest nowelizowany…

Fot. tytułowa: Abhi Sharma/Flickr  ze zmianami, CC BY

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *