All Posts Under C-135/10

Fryzjer nie musi płacić ZAiKS-owi

Kontrole ZAiKS-u w salonach usługowych, które zarzucały ich pracownikom bezprawne rozpowszechnianie muzyki lecącej w radiu, odbiły się echem w całej Polsce jako symbol absurdalności prawa…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z dn. 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 (Societa Consortile Fonografici vs Marco Del Corso)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 15 marca 2012 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym – Bezpośrednie stosowanie w porządku prawnym Unii konwencji rzymskiej, porozumienia TRIPS i WPPT…

Czytaj więcej