Twórcy filmu o Paktofonice zapłacą za przekoloryzowanie postaci Kozaka