Prawnoautorski kompromis nie popłacił – RapidShare kończy działalność