UKE: Dostawcy internetu i operatorzy notorycznie łamią prawo telekomunikacyjne

fot. Jeramey Jannene

Przewijaj

Na 104 przebadane firmy telekomunikacyjne, aż 95 dopuściło się różnej maści naruszeń prawa telekomunikacyjnego, a 5 już nie funkcjonuje i tego faktu nie zgłosiły – wynika z raportu UKE za rok 2013.

Grupa badanych przedsiębiorstw składała się w dużej mierze z niewielkich podmiotów, często o lokalnym charakterze. W gronie średnich firm znalazły się Multimedia Polska-Południe i Vectra. Przebadano również trzech gigantów telefonii komórkowej – T-Mobile Polska, P4 (Play) i Polkomtel (Plus). Zdecydowana większość firm (93%) zajmuje się świadczeniem usługi dostępu do internetu, 31,73% oferuje usługi telefoniczne, a 30,77% dostarcza sygnał telewizyjny.

Umowy, regulaminy oraz rozpatrzone reklamacje analizowano pod kątem stosowania się do przepisów prawa telekomunikacyjnego w zakresie:

  • Art. 56 ust. 3 Pt. – kształtu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – absolutny rekord naruszeń ze strony przedsiębiorców, często również w trybie niedostosowania do niedawnej nowelizacji ustawy, w gronie najczęstszych naruszeń wymieniono brak informacji: na temat warunku rozwiązania i przedłużenia umowy, nt. funkcjonalności świadczonej usługi, nt. warunków i konsekwencji rozwiązania umów przed czasem, nt. minimalnego zakresu jakości świadczonej usługi i nt. ochrony danych osobowych i prywatności abonenta.
  • art. 56 Pt. – zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (z wyłączeniem zawartości samej umowy)
  • Art. 57 Pt. – zasad umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • art. 59 Pt i 60 Pt. – zasad kreowania, ogłaszania i respektowania regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych
  • art. 60a i art. 61a Pt. – zasad i procedury zmiany warunków umowy
  • art. 61 Pt. – ustalania i stosowania cenników
  • art. 12 ust. 1 Pt. – aktualizacji wpisu do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
  • art. 104 – 106 Pt oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej
Naruszony przepis Liczba przedsiębiorców poddanych kontroli Liczba przedsiębiorców u których stwierdzono naruszenia Udział stwierdzonych naruszeń do ogółu skontrolowanych przedsiębiorców
Art. 56 ust. 3 Pt 100 92 92,00 %
Art. 56 Pt (bez ust. 3) 100 47 47,00 %
Art. 57 Pt 100 44 44,00 %
Art. 59 Pt 100 30 30,00 %
Art. 60 Pt 70 10 14,29 %
Art. 60a Pt 92 19 20,65 %
Art. 61 Pt 101 42 41,58 %
Art. 106 Pt 97 19 19,59 %
Art. 10 Pt 104 16 15,38 %
Art. 12 Pt 104 21 20,19 %
Rozporządzenie w sprawie reklamacji 91 46 50,55 %

W pozostałych przypadkach wśród najczęstszych przyczyn naruszeń prawa telekomunikacyjnego wymieniono niedoręczanie na piśmie propozycji zmian warunków umowy z wyprzedzeniem terminu jednego miesiąca, mętność przepisów dotyczących odszkodowań w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy przez abonenta, brak terminowych doręczeń warunków zmiany umowy i informowania o zmianach w cenniku przy równoczesnym niepoinformowaniu o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych ostatnich, brak określenia w cennikach takich kwestii jak ceny za przyłączenie do sieci, za usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz opustów.

Brzmi znajomo, prawda? Nic dziwnego, skoro na 104 firmy, aż 95 dokonywało naruszeń przepisów prawa telekomunikacyjnego, często w bardzo obszernym zakresie, a 5 zaprzestało świadczenia usług zapominając o wykreśleniu się z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Ubolewam jedynie, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zdradził kim była ta magiczna czwórka sprawiedliwych.

Źródło informacji: UKE, Fot. tytułowa: Jeramey Jannene/Flickr ze zmianami, CC BY

Submit a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *