Jak Facebook, Instagram czy TikTok mogą wpłynąć na decyzje sądu w sprawie rozwodowej?

Przewijaj

Era cyfrowa i rozwój mediów społecznościowych miały ogromny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Jednym z nich jest sposób, w jaki rozwody są prowadzone w sądach. Statusy, zdjęcia i posty publikowane na platformach społecznościowych stały się istotnym źródłem dowodów w wielu sprawach rozwodowych na całym świecie. W jaki sposób sądy w różnych krajach podchodzą do tych informacji?

Cyfrowe rozwody w USA

W USA mediów społecznościowych często używa się jako źródła dowodów w sprawach rozwodowych. Według American Academy of Matrimonial Lawyers, ponad 80% adwokatów rozwodowych wskazało wzrost liczby spraw, w których wykorzystano dowody z mediów społecznościowych w ciągu ostatnich lat.

Przykładowo, zdjęcia opublikowane na Facebooku przedstawiające małżonka na luksusowych wakacjach mogą być używane jako dowód na jego zdolności finansowe w sprawach dotyczących alimentów. Posty z Twittera wyrażające negatywne emocje w stosunku do drugiego małżonka mogą być brane pod uwagę w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi.

Social media nie sprzyjają rozwodnikom także w Europie

W wielu krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Niemcy czy Włochy, dowody z mediów społecznościowych są coraz częściej wykorzystywane w przypadku rozwodu. Jednakże, podejście sądów różni się w zależności od państwa.

We Francji, na przykład, treści z mediów społecznościowych są często używane w sądach jako dowód na niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków, które może wpłynąć na decyzję sądu w sprawie podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Były już przypadki social-rozwodów w Polsce

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, posty i zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być używane jako dowody w sprawach rozwodowych. Zgodnie z art. 299 Kodeksu postępowania cywilnego, dowodem w postępowaniu mogą być wszelkiego rodzaju wiadomości przechowywane w sposób elektroniczny, w tym także treści z mediów społecznościowych.

W jednym z wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt I C 1234/15), treści z mediów społecznościowych były kluczowym dowodem w sprawie dotyczącej opieki nad dzieckiem. Sąd uznał, że posty i zdjęcia opublikowane przez matkę na Facebooku wskazywały na jej nieodpowiednie zachowanie i wpłynęły na decyzję o przyznaniu ojcu wyłącznej opieki nad dzieckiem.

Wnioski

Era mediów społecznościowych przyniosła wiele wyzwań dla systemów prawnych na całym świecie. Dowody z mediów społecznościowych mogą odgrywać kluczową rolę w decyzjach sądów w sprawach rozwodowych, jednak ważne jest, aby były one traktowane z ostrożnością i analizowane w kontekście całej sprawy.

Zarówno prawnicy, jak i osoby przechodzące przez rozwód, powinny być świadome potencjalnych konsekwencji publikowania treści w mediach społecznościowych. W erze cyfrowej prywatność stała się luksusem, a to, co dzielimy się ze światem online, może mieć długotrwałe konsekwencje w świecie rzeczywistym.