All Posts Under Ustawy i wyroki

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość od dawna wystarczyło oświadczenie, dla którego prawo nie przewidywało szczególnej formy. Tym niemniej wielu konsumentów konieczność napisania złowrogo…

Czytaj więcej

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (dla sklepów internetowych)

To już nieuniknione, w grudniu 2014 roku wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta i w szeregu zmian, których dokonuje, znajduje się dość szeroko…

Czytaj więcej

Wyrok i uzasadnienie w sprawie “Fryzjer vs ZAiKS” (l C 2418/13)

Jakiś czas temu pisałem o głośnej sprawie Pana Marcina Węgrzynowskiego z Wałbrzycha, który prowadzi zakład fryzjerski, a od kilku tygodni jest też gwiazdą sceny prawniczej…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie C-355/12 (Nintendo vs PC Box)

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 23 stycznia 2014 r. Dyrektywa 2001/29/WE – Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym – Pojęcie środków technologicznych – Mechanizm zabezpieczający –…

Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C‑131/12 (Google vs Gonzalez)

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.(*) Dane osobowe – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania tych danych – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuły 2,…

Czytaj więcej

Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r.

USTAWA z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.) Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z 3 lipca 2012 r w sprawie C‑128/11 (UsedSoft vs Oracle)

1)      Wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy dokonywać w taki sposób, iż prawo do rozpowszechniania kopii…

Czytaj więcej

Wyrok TS UE z dn. 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 (Societa Consortile Fonografici vs Marco Del Corso)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 15 marca 2012 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym – Bezpośrednie stosowanie w porządku prawnym Unii konwencji rzymskiej, porozumienia TRIPS i WPPT…

Czytaj więcej

Wyrok TS z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie C-466/12 (Svensson vs Sverige AB)

1)      Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten…

Czytaj więcej