All Posts Under Ustawy i wyroki

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;…

Czytaj więcej

Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym PARLAMENT…

Czytaj więcej

Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej z dnia 31 lipca 1997 r.

Art. 1. 1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy. 2.…

Czytaj więcej

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy…

Czytaj więcej