All Posts Under Ustawy i wyroki

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. (V ACa 524/13)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Iwona Wilk (spr.)…

Czytaj więcej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. (C‑393/09)

1)      Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r. (I CSK 33/10)

Korzystającym z utworu audiowizualnego jest bezpośredni użytkownik wykorzystujący utwór na wskazanych w art. 70 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r. (I ACa 1145/06)

1. Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się w definicji utworu, o jakim…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2006 r. (VI ACa 264/2006)

Informacje Polskiej Agencji Prasowej – mającej charakter publicznej agencji prasowej należy traktować jako przekazy obiektywne i w pełni wiarygodne nienakładające na pozwanego obowiązku weryfikacji prawdziwości…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r. (I CK 232/04)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza S. przeciwko wydawcy tygodnika „P.” – „P.”, Spółdzielni Pracy w W. i Jerzemu B. o ochronę praw autorskich,…

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2003 r. (VI ACa 23/03)

Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 września 2003 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Tomasza S. przeciwko Wydawcy – „P.”…

Czytaj więcej

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dn. 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w…

Czytaj więcej

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług…

Czytaj więcej